SAE FLANGE CODE 61 3000 PSI – 90°

H1P-WS 4SP-R12 – SAE 61 3K FL 90
H1P-4SH/R13/R15 -12 -16 – SAE 61 3K FL 90
SAE J516 / ISO 12151-3
35541900